"> محمدسینا بختیاران – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره محمدسینا بختیاران

تحصیلات

سابقه

  • تولید دارو

    اپراتور

    من در تولید دارو در قسمت جامدات مایعات و دراژه کار کرده ام

  • ایران لوازم قطعه

    کنترل کیفیت

    کنترل کیفیت سالن فریم سازی