"> محمد تقی جعفری چرمهینی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره محمد تقی جعفری چرمهینی

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 38 - 42 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات