"> محمد عامری – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره محمد عامری

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

افتخارات و جوایز