"> محمد فرج وند – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره محمد فرج وند

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

تحصیلات

سابقه

تخصص

GC.MS - LC.MS - ICP-MS - UPLC & HPLC - GC - FTIR - UV-VIS - ATR- DISSOLUTION - TOC

افتخارات و جوایز