"> مرتضی فتاحی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مرتضی فتاحی

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مذکر

تحصیلات

سابقه

تخصص

icdl
زبان انگلیسی