"> مریم اورعی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مریم اورعی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 43 - 47 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

سال گذشته مدرک فوق الذکر با امتیاز 91 از جهاد دانشگاهی تهران گرفته شده است.
ساکن شرق تهران هستم.
برای شیفت بعد از ظهر صرفا جهت کارآموزی درخواست کار در داروخانه را دارم.