"> مصطفی حسنوند – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مصطفی حسنوند

 • مدرک تحصیلی کارشناسی
 • سن 33 - 37 سال
 • جنسیت مذکر

سابقه

 • داروخانه

  مدیریت داروخانه

  به عنوان مدیر داروخانه و مسئول سفارش دارویی و آرایشی به مدت تقریبا ۴ سال

 • - حاضر
  داروخانه

  نسخه پیچ حرفه ای

  به مدت تقریبا ۱۰ سال سابقه نسخه پیچی حرفه ای و بسیار فعال و فروشنده حرفه ای در زمینه دارویی و آرایشی

 • آریا آتیس آریا و شرکت ایرانیان(مکمل های ورزشی) و نماینده علمی دارویی

  ویزیتور و نماینده مکمل و دارو

تخصص

تکنسین دارویی و آرایشی