"> مصطفی حسینی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مصطفی حسینی

  • مدرک تحصیلی دیپلم
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

  • 1387
    راه دانش

    دیپلم

    برنامه نویسی کامپیوتر

سابقه

تخصص

فروشندگی و توزیع هر گونه کالا