"> معصومه رفیعی فرد – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره معصومه رفیعی فرد

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مونث

مهارت ها

تحصیلات

سابقه