"> معصومه معدن دار – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره معصومه معدن دار

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

باسلام اینجانب معصومه معدن دار هستم.

دارای مدرک جهاد دانشگاهی تکنسین داروخانه از دانشگاه تهران

غلاقهه ریاد به آشنایی داروها و بازار دارو دارم.

آماده همکاری به صورت کارآموزی هستم.