"> مهدیه نظام آبادی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مهدیه نظام آبادی

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

علاقمند به محیط ازمایشگاه و تحقیقات

با حقوق بین ۶-٧

مهارت ها

تحصیلات

  • ٩٩
    دانشگاه آزاد علوم پزشكي

    دكترا

    در انتظار براي دفاع ب دليل كرونا

سابقه

تخصص

كارشناسي آزمايشگاه با دقت بالا

افتخارات و جوایز