"> مهسا غلامی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مهسا غلامی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 18 - 22 سال
  • جنسیت مونث

مهارت ها

تحصیلات

سابقه

تخصص

آشنایی با کامپیوتر
آشنایی با ابزار آزمایشگاهی
زبان انگلیسی