"> مهشید پارسا – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مهشید پارسا

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

تحصیلات

سابقه

تخصص

مالیاتی،انبار،جاری،
کامپیوتر

افتخارات و جوایز