"> مینا باقری زاده – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مینا باقری زاده

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مونث

تحصیلات

سابقه

تخصص

نسخه خوانی
مدیریت توزیع دارو بیمارستانی
تحقیق و بروزرسانی با بروزترین مقالات
انجام امور تحقیقاتی
مدیریت بحران