"> مینا ساکی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مینا ساکی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

تحصیلات

سابقه

تخصص

زبان انگلیسی-کامپیوتر
تسلط بر تمامی بخش های ازمایشگاه طبی به ویزه بخش میکروب