"> نرجس تنگکی – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

افتخارات و جوایز

  • 1398-1399

    مقالات

    مقاله: سنتز نانو ذرات مس با استفاده از روش پلیول- چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران در دانشگاه ارومیه مقاله: Conductive printed film fabricated by using copper nanoparticles - هشتمین کنفرانس بین¬ المللی نانوساختارها دانشگاه صنعتی شریف مقاله: بررسی ساخت گرم¬کننده¬ی چاپی با استفاده از نانوگرافیت و نانو مس- مجله¬ی مهندسی شیمی ایران