"> نقی آقاجانی شیرکوهی مقدم – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره نقی آقاجانی شیرکوهی مقدم

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مذکر

توضیحات

اینجانب بیشترین علاقه کاری در حیطه تضمین کیفیت و مسئول فنی دارم.

تحصیلات

سابقه

تخصص

مهارت های 7 گانه ICDL، الزامات ایزوها، استانداردملی ایران و GMP، دریافت کد IRC، ارتباط قوی با سازمان غذا و دارو، دریافت موافقت اصولی ها و پروانه تولیدات دارویی، کالیبراسیون تجهیزات دارویی و ...

افتخارات و جوایز