"> نوشین نظری – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره نوشین نظری

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مونث

مهارت ها

تحصیلات

سابقه