"> نگار فتاحی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره نگار فتاحی

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

عنوان شغل:

آزمایشگاه- اداری- تحقیق و توسعه-تکنسین دارویی

مهارت ها

تحصیلات

سابقه

تخصص

آزمایشگاه
زبان
کامپیوتر
مدیریت

افتخارات و جوایز