"> هیبت اله خداپرست – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره هیبت اله خداپرست

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مذکر

توضیحات

33 ساله ساکن شهر اصفهان فوق لیسانس بیوشیمی و لیسانس زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی جویای کار می باشم