"> بسته شغلی – متخصصین حوزه دارو کشور

بسته شغلی

خدمات ویژه ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک استلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • ثبت نام آسان

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • سفارشی سازی راحت

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • طراحی مدرن

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • پشتیبانی سریع

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • پنل تنظیمات فارسی

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • مدیریت آسان

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

پکیج شغلی ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک استلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

Standard

رایگان
 • 1 ثبت شغل
 • 15 روز نمایش رایگان
 • داشتن حالت ویژه
 • پشتیبانی فنی

Silver

تومان50.00 در ماه
 • 10 شغل جدید
 • داشتن حالت ویژه
 • 20 روز نمایش رایگان
 • پشتیبانی فنی 24/7

Golden

تومان90.00 در ماه
 • 15 ثبت شغل
 • داشتن حالت ویژه
 • 30 روز نمایش رایگان
 • پشتیبانی فنی 24/7

Premium

تومان159.00 در ماه
 • 25 شغل جدید
 • داشتن حالت ویژه
 • 60 روز نمایش رایگان
 • پشتیبانی فنی 24/7

پیدا کردن یکی که برای شما مناسب است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک استلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

خرید بسته های شغلی اضافه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک استلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

Standard

رایگان
 • 1 ثبت شغل
 • 15 روز نمایش رایگان
 • داشتن حالت ویژه
 • پشتیبانی فنی

Golden

تومان90.00 در ماه
 • 15 ثبت شغل
 • داشتن حالت ویژه
 • 30 روز نمایش رایگان
 • پشتیبانی فنی 24/7

Premium

تومان159.00 در ماه
 • 25 ثبت شغل
 • داشتن حالت ویژه
 • 60 روز نمایش رایگان
 • پشتیبانی فنی 24/7